STAGE | SALTRO


Stages

Stagiairs in de organisatie brengen een frisse wind met zich mee. Ze stellen vragen over de dagelijkse gang van zaken en maken daarmee het vanzelfsprekende minder vanzelfsprekend. Stagiairs hebben nieuwe ideeën, zijn vaak vol idealen en kunnen bijdragen aan vernieuwingen en innovatie. Daarnaast heeft Saltro een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het opleiden van gemotiveerde en deskundige toekomstige beroepskrachten. Een belangrijk deel van het verwerven van competenties voltrekt zich immers in de praktijk, door middel van het dagelijks en methodisch werken om vooraf gestelde doelen te realiseren. Om al deze bovenstaande redenen stelt Saltro stageplekken beschikbaar en reserveren we tijd voor ondersteuning en (stage)begeleiding.
 

Mogelijkheden

Laboratorium
Als diagnostisch centrum hebben we bij uitstek mogelijkheden om in het laboratorium stage te lopen. 

Het Microbiologie laboratorium biedt plek aan HBO studenten Life Science van Hogeschool Utrecht voor de diagnostiek stage (minor). Een afstudeerstage is op dit moment niet mogelijk op ons microbiologie laboratorium. 

Stageverzoeken voor microbiologie voor de periode september – februari dienen aangemeld te worden voor 1 april. Stageverzoeken voor de periode februari - juli dienen aangemeld te worden voor 1 november.

Het Klinisch Chemisch laboratorium biedt plek aan MBO studenten laboratoriumtechnieken van ROC Midden Nederland. 

Stageverzoeken voor het Klinisch Chemisch laboratorium lopen rechtstreeks via het ROC Midden Nederland. 


Bloedafname
We hebben ook mogelijkheden voor stages bij de medewerkers die bloed afnemen. Deze keuze ligt vooral voor de hand als je een opleiding volgt tot doktersassistent. 

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben wij helaas geen stageplaatsen bij de bloedafname meer beschikbaar.

Overige afdelingen
Incidenteel bieden we ook stageplekken op andere afdelingen.
 

Stage bij Saltro?

We willen het voor jou zo aantrekkelijk mogelijk maken om stage te lopen bij Saltro. Daarom bieden we € 412,- per maand stagevergoeding (o.b.v. 36 uur per week). Uiteraard zorgen we ook voor goede begeleiding. 
 

Meer weten?

Wil je meer weten over stage lopen bij Saltro? Neem dan contact op met de afdeling HR, telefoonnummer 030 236 11 75.

 

Vacaturekenmerken